Båtkörkort.com är en del av sjoskolan.se

Båtkörkort

Utbildningen alla väntar på – Båtkörkort.

Båtkörkort är en utbildning och certifikat som många trodde skulle bli verklighet i början på 2000-talet. Men det blev aldrig verklighet. Idag finns det inga formella krav på certifikat när du skall ut i skärgården med din privata båt. Dock är du skyldig att kunna och följs sjölagen, samt vara nykter. Om din båt är ett skepp, alltså längre än 12 meter och bredare än 4 meter, så måste du inneha Kustskepparintyget. Läs mer om den utbildningen här. 

Båtkörkortets vara eller icke vara har diskuterats mycket, ofta och länge. Utredningar har tillsats, utreds och presenterat. Regeringar kommit och gått. Ofta i positiva ordalag, utredningarna kommer alltid fram till slutsatsen att ett utbildningskrav för att få framföra en båt vore bra för sjösäkerheten. Men ännu har ingen politiker lagt fram något förslag till riksdagen om att båtkörkort skall införas. 

Båtkörkort

Senast var det en utredning om krav på utbildning för att få lov att köra vattenskoter. Ännu en utredning som förespråkade att utbildning är bra. Men inte heller den utredningen nådde hela vägen fram till beslut i riksdagen, ännu. 

Tidigare var det en utredning som väldigt konkret föreslog att ett eventuellt Båtkörkort skulle delas i i 3 olika steg:

Steg 1, för båtar över 10 meter och snabbare än 15 knop. Från 15 år och uppåt. 

(Idag räcker det att vara 12 år för att ta Förarintyget)

Steg 2, från 15 år för båtar längre än 15 meter och bredare än 4 meter. Att jämföras med dagens Kustskepparintyg. 

Steg 3, från 18 för båtar som hår fortare ön 30 knop.

Båtkörkort

Samma utredning föreslog även att personer redan fyllda 55 år eller äldre skulle undantagas. Likaså bofasta ö-bor, där ön saknar fast förbindelse till fastlandet. Samt att de som idag har Förarintyg kan tillgodoräkna sig steg 1. De som har Kustskepparintyg kan tillgodoräkna sig steg 2. Samt de som har Manöverintyget kan tillgodoräkna sig steg 3. 

Det närmsta man kommer Båtkörkort idag är Förarintygs utbildningen. Läs mer om den utbildningen här. Det är att se som en introduktion till båtlivet. Där du får lära dig grunderna i navigation samt allmänt sjövett. 

Förarbevis

Båtkörkortet, utbildningen vi väntar på.

Båtkörkort.com är en del av sjoskolan.se

Kursinnehåll:

 • De internationella sjövägsreglerna
 • Praktiskt sjökortsarbete
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Sjukvård
 • Sjömanskap
 • Miljö
 • Väder och vind
 • Radiokommunikation
 • Nautiska hjälpmedel
 • Fyrar
 • Utmärkningssystemet
 • Publikationer
 • Skeppshandlingar
 • Tullbestämmelser
 • Sjömanslagen
 • Sjölagen

Länkar till andra sidor